Pubertatea reprezint? perioada de timp în care apar ?i se dezvolt? caracterele sexuale secundare sub ac?iunea hormonilor sexuali: pentru fete – telarha (dezvoltarea sânilor), viagra pilozitatea ...

Depresia post-partum (depresia post-natal?) este o form? de depresie care apare la gravide în primele s?pt?mâni dup? na?tere.Citește mai departe... Add new comment ...

Ce este epilepsia? Epilepsia este o boală ce se manifestă prin crize care se repetă, de obicei fără factori precipitanți. Citește mai departe... 2 comments ...

Alergiile alimentare sunt mai frecvente la copii (10%) decât la adulti (3%) si pot fi mult mai severe. Ele apar prin contactul proteinelor alimentare alergene cu mucoasa digestiva, diagnosis ...

Curiozitatea bebelu?ului t?u de 7 luni este mult sporit?. El vrea s? descopere mai multe despre lumea lui, dar înc? nu în?elege c? ac?iunile sale pot fi periculoase ?i distructive.Citește mai ...

Fiecare copil se dezvolt? în ritmul s?u, for sale dar sunt anumite lucruri pe care majoritatea copiilor de 9 luni le fac. Aproape to?i bebelu?ii merg în patru labe deja, ?i mul?i stau în ...

În func?ie de progresul f?cut pân? acum de bebelu?ul t?u de 8 luni, poate avea loc o încetinire a noilor descoperiri în aceast? lun?. El î?i ia o pauz? pentru a practica, coordona ?i perfec?iona ...

Copilul t?u are nevoie de dragostea ?i sprijinul t?u. El vrea s? se asigure c? atunci când se întinde spre tine pentru o îmbr??i?are ?i pu?in? alinare, ampoule tu te vei supune bucuroas?. Nu ai ...

Copilul t?u de 11 luni e con?tient de propria persoan?. El e capabil s? se perceap? ca o fiin?? uman? distinct? ?i separat? - con?tient de m?rimea lui, de nevoi, de ceea ce-i face pl?cere ?i ceea ...

Bebelu?ul t?u de 3 luni începe s? te perceap? ca persoan? distinct? fa?? de el. Se bucur? sincer la vederea membrilor familiei ?i a celor pe care îi cunoa?te ?i îi plac.Citește mai departe... Add ...

Febra reprezinta cresterea temperaturii corporale peste limitele normale: temperatura rectala peste 38°C, temperatura axilara peste 37, cheap 2°C, temperatura orala peste 37,5°C. Este cel mai ...

Convulsiile (crizele epileptice) sunt crize paroxistice, tadalafil frecvente la sugar si la copilul mic, caracterizate prin contracturi musculare involuntare datorate unor descarcari anormale ale ...

Anemia este definita ca o scadere a concentratiei de hemoglobina, a numarului de hematii sau a hematocritului sub valorile normale corespunzatoare vârstei. Uzual, se considera o anemie la o ...

Bebelu?ul t?u de 4 luni probabil se întoarce cu u?urin?? de pe spate pe burt? sau invers ?i poate sta în ?ezut chiar ?i f?r? sprijin pentru pu?in timp.Pân? la sfâr?itul acestei luni,el va ...

Vaccinarea copiilor este importanta deoarece îi va feri pe acestia de boli grave cum sunt: hepatita B, look difteria, poliomielita, rujeola, tuberculoza si altele.Citește mai departe... Add new ...

La vârsta de 5 luni, viagra curiozitatea ?i independen?a crescând? îl determin? pe sugar s? cerceteze mediul lui înconjur?tor. La sfâr?itul acestei luni ve?i s?rb?tori jum?tatea de an ...

Bebelu?ul t?u începe acum cel de-al treilea sfert din primul s?u an. Aceasta este o perioad? uimitoare, caracterizat? de un ritm de cre?tere ?i dezvoltare rapid. Citește mai departe... Add new ...

Consistenta si frecventa scaunelor variaza în limite largi de la un copil la altul, în functie de vârsta acestuia si de dieta. În cazul sugarilor, numarul normal de scaune zilnice poate fi ...