Canicula poate duce la apari?ia unor st?ri de disconfort ?i probleme de s?n?tate pentru cei care nu respect? m?surile de protec?ie.Citește mai departe... 1 comment ...

Stressul este incriminat ca factori de risc pentru numeroase afec?iuni, cure între care bolile cardiovasculare, bolile inflamatorii intestinale, bolile autoimune ?i nu în ultimul rând ...

Fie c? este vorba despre serviciu, shop familie, finan?e, via?? social? sau s?n?tate, cu to?ii suntem stresa?i de diverse probleme.Citește mai departe... Add new comment ...

Renun?area este un pas dificil pentru persoanele care au un istoric lung de fumat, try sovaldi îns? este o real? necesitate în secolul bolilor cardiovasculare ?i cancerului, pentru care tutunul ...

Apa din bazinele de la ?trand, sick piscine ?i centrele spa poate fi surs? de infec?ie pentru o micoz? cutanat?, o conjunctivit? sau o otit?.Citește mai departe... Add new comment ...

Transpira?ia excesiv? poate reprezenta un disconfort major atât pentru cel care are aceast? problem? cât ?i pentru cei din jur.Citește mai departe... Add new comment ...

Ai încercat s? sl?besti prin diverse metode dar f?r? niciun rezultat? În continuare îti prezent?m câteva sfaturi pentru a putea atinge greutatea ideal?.Citește mai departe... Add new comment ...

Pe lâng? spectacolul vizual, for sale filmele 3D aduc cu sine ?i riscuri: ochelarii 3D pot ?i surs? de propagare a unor microbi.Citește mai departe... Add new comment ...

Obezitatea este una dintre cele mai amenin??toare pandemii din medicina modern?, viagra nurse dat fiind rolul ei central în declan?area bolilor cardiometabolice: hipertensiune arterial?, diabet ...