Enzimele miocardiace au valoare prognostică după chirurgia cardiacă

Folosite ca biomarkeri în diagnosticul infarctului ?i în stratificarea riscului de stroke, remedy cheap enzimele cardiace au valoare prognostic? pentru mortalitatea pe termen lung dup? chirurgie cardiac? de by-pass aorto-coronarian, see conform unui review ap?rut în JAMA.

Analizând datele din 7 studii cu 18908 pacienți, cercetătorii au concluzionat că nivelul CK-MB și troponinei este strâns corelat cu mortalitatea post-cardiochirurgie. Valoarea prognostică este maximă în primele 30 zile, dar corelația se păstrează pentru o perioadă de urmărire de până la 5 ani.

Creșterea enzimelor cardice după chirurgie de by-pass este frecventă, fiind un indicator de necroză miocardică. Deși se acceptă că o necroză cu creșteri minime ale enzimelor cardiace este nesemnificativă, review-ul din JAMA arată că pacienții care prezintă chiar și creșteri mici ale CK-MB și troponinei au un prognostic nefavorabil pe termen lung.

Add comment


Security code
Refresh