Evaluarea clinică și endoscopică în bolile inflamatorii intestinale – colita ulcerativă, boala Crohn

Obiectivele tratamentului în bolile inflamatorii intestinale (colita ulcerativa, boala Crohn) sunt remisiunea clinica, endoscopica si histologica.

Pentru standardizarea evaluării acestor afecțiuni au fost dezvoltate o serie de scoruri de activitate a bolii, care includ parametri clinici și endoscopici.

Colita ulcerativă

Scorul Mayo (UCDAI, Ulcerative Colitis Disease Activity Index) – evaluează numărul de scaune/zi, sângerărilor rectale, aspectul endoscopic și severitatea bolii apreciată de medic. Fiecare parametru este cotat între 0 și 3 puncte, valoarea maximă fiind 12 puncte. Un calculator online pentru scorul Mayo (UCDAI) este disponibil aici.

Numărul de scaune/24 de ore (perioada anterioară declanşării bolii foloseşte drept comparator)

0 pct: numărul obişnuit de scaune

1 pct: 1-2 scaune mai mult ca de obicei

2 pct: 3-4 scaune mai mult ca de obicei

3 pct: 5 sau mai multe scaune ca de obicei

Prezenţa sângelui în scaune

0 pct: fără sânge

1 pct: urme de sânge la unele scaune

2 pct: sânge evident la majoritatea scaunelor

3 pct: scaune care conţin numai sânge

Aspectul endoscopic

0 pct: mucoasă normală

pct: eritem, granularitate, diminuarea desenului vascular, friabilitate

2 pct: la fel ca anterior, în plus având eroziuni şi dispariţia desenului vascular

3 pct: la fel ca mai sus, în plus având ulceraţii şi sângerări spontane

Aprecierea medicului curant

0 pct: boală în remisiune (pacient asimptomatic)

1 pct: boală uşoară, simptome discrete; se corelează cu subscoruri 0/1 la celelalte criterii

2 pct: boală moderată, simptomatologie mai pronunţată, subscoruri de 1-2

3 pct: boală severă; pacientul necesită internare; majoritatea subscorurilor sunt 3

Scorul UCEIS (Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity) – evaluează severitatea endoscopică a colitei ulcerative prin aprecierea pattern-ului vascular, a sângerării, eroziunii și ulcerațiilor. Detalii despre scorul UCEIS găsiți aici.

Clasificarea Truelove și Witts este folosită pentru aprecierea remisiunii/activității bolii.

Remisiune

Scaune formate, fără produse patologice (în afara tratamentului cortizonic)

RCUH uşoară

1-3 scaune/zi, prezenţa sângelui intermitent în scaun

Fără febră, tahicardie, anemie; VSH<30 mm/h

RCUH moderată

Criterii intermediare între forma uşoară şi severă

RCUH severă

>6 scaune/zi, prezenţa sângelui la majoritatea emisiilor de fecale, temperatura >37.5°C, AV>90/min, scăderea hemoglobinei cu >75% faţă de normal, VSH>30 mm/h

RCUH fulminantă

>10 scaune/zi, prezenţa sângelui la toate emisiile de fecale, temperatura >37.5°C, AV>90/min, scăderea hemoglobinei cu >75% faţă de normal, VSH>30 mm/h, pacienţi care au necesitat transfuzii de sânge

Boala Crohn

Scorul CDAI (Crohn’s disease activity index) – evaluează activitatea bolii prin cuantificarea numărului de scaune/zi, durerii abdominale și stării generale de bine, prezența simptomelor extraintestinale, a complicațiilor sau a maselor palpabile și consumul de antidiareice de tip opioid. Un calculator online pentru scorul CDAI este disponibil aici.

Scor CDAI

Clasificarea clinică ACG

Remisiune

<150

Remisiune

Pacient asimptomatic

Uşoară-moderată

150-220

Uşoară-moderată

Pacient ambulator

Toleranţă alimentară bună pentru lichide, solide, fără semne de deshidratare

3-4 scaune/zi, cu/fără produse patologice

Scădere ponderală <10% din greutatea iniţială Fără anemie, fără febră, frisoane sau mase abdominale palpabile

Moderat-severă

220-450

Moderat-severă

>4 scaune/zi, cu/fără produse patologice

Durere abdominală

Greaţă/vărsături intermitent

Scădere ponderală >10% din greutatea iniţială

Anemie, febră, frisoane sau mase abdominale palpabile

Severă-fulminantă

>450

Severă-fulminantă

Pacienţii care satisfac criteriile de mai sus devenite mai severe şi persistente, asociază alterarea stării generale, caşexie, nu răspund la terapia convenţională maximală şi, în opinia medicului curant, necesită intervenţie chirurgicală sau au risc vital

 

Clasificarea Montreal – încadrează pacientul în funcție de localizarea și forma clinico-evolutivă de boală Crohn.

Vârsta pacientului la debutul bolii

A1: <16 ani

A2: 17-40 de ani

A3: >40 de ani

Localizarea bolii

L1: ileală

L2: colonică

L3: ileocolonică

L4: tub digestiv superior (se adăugă la L1-L3 când afectările coexistă)

Forma clinico-evolutivă (fenotipul) bolii

B1: nestricturizantă, nepenetrantă

B2: stricturizantă

B3: penetrantă

p: se adaugă formelor B1-B3 atunci când coexistă boala perianală

Pentru evaluarea endoscopică se pot folosi scorurile CDEIS (Crohn's Disease Index of Severity) sau SES-CD (Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease). Detalii despre aceste scoruri puteți găsi aici.

Referințe: Protocol privind recomandarea și monitorizarea terapiei biologice în bolile inflamatorii intestinale nespecifice, RCCC

Add comment


Security code
Refresh