Calculeaza-ti necesarul zilnic de calorii

Necesarul zilnic de calorii trebuie individualizat în func?ie de vârst?, sovaldi cialis sex, capsule în?l?ime, activitate fizic? ?i dorin?a de a men?ine/sc?dea/cre?te greutatea. Recomandarea general? este de 2300-2700 kcal pentru b?rba?i ?i 1800-2200 kcal pentru femei.

Mare parte din necesarul zilnic de calorii este consumat pentru metabolismul bazal, pentru func?ii care se deruleaz? ?i în stare de repaus – circula?ie, respira?ie, termoreglare. Peste acesta se adaug? energia necesar? pentru efortul fizic ?i intelectual.

Rata metabolic? bazal? (BMR, basal metabolic rate) se calculeaz? pe baza formulei Harris-Benedict ?i ?ine cont de vârsta, sexul, în?l?imea ?i greutatea individului. Formulele de calcul sunt:

b?rba?i: BMR = 66.5 + (13.75 x greutate în kg) + (5.003 x în?l?ime în cm) – (6.755 x vârsta)

femei: BMR = 55.1 + (9.563 x greutate în kg) + (1.850 x în?l?ime în cm) – (4.676 x vârsta)

Rata metabolic? bazal? (BMR) se multiplic? apoi cu un coeficient corespunz?tor nivelului de activitate fizic? pentru a ob?ine necesarul zilnic de calorii în vederea men?inerii greut??ii corporale.

sedentar (exerci?iu fizic foarte pu?in sau deloc) = BMR x 1,2

pu?in activ (exerci?iu fizic u?or de 1-3 ori/s?pt?mân?) = BMR x 1,375

moderat activ (exerci?iu fizic moderat de 3-5 ori/s?pt?mân?) = BMR x 1,55

activ (exerci?iu fizic intens de 6-7 ori/s?pt?mân?) = BMR x 1,725

foarte activ (exerci?iu fizic intens de 2 ori/zi) = BMR x 1,9

Add comment


Security code
Refresh