Granulomul este expresia unei inflama?ii cronice pe care organismul nu reu?e?te s? o elimine. Add new comment ...

Una din principalele probleme actuale ale controlului tuberculozei este depistarea precoce si tratamentul corect al persoanelor cu tuberculoza, pentru a scurta perioada de contagiozitate si a limita ...

Tetanosul este o infectie bacterian? teluric? produs? de bacilul tetanic, and purchase fiind favorizat? de prezenta pl?gilor murdare. Numele de tetanos vine de la grecescul teinein, care înseamn? ...

Varicela (v?rsatul de vânt) este o viroz? eruptiv? a copil?riei, foarte contagioas?, manifestat? printr-o erup?ie polimorf? maculo-papulo-veziculo-crustoas? ap?rut? în valuri. Add new comment ...

Oreionul se mai nume?te ?i parotidit? epidemic?. Este o infec?ie viral? acut?, de obicei autolimitant?, mai frecvent? la copii, caracterizat? prin afectarea gladelor salivare parotide, pancreasului, ...

Infec?ia cu virusul hepatitic B (VHB) reprezint? o cauz? important? a bolilor cronice de ficat, see putând evolua în timp c?tre ciroz? hepatic? ?i cancer hepatocelular. Add new comment ...

Aspergiloza reprezint? o infec?ie fungic? ce cuprinde mai multe localiz?ri, search cele mai frecvente fiind: aspergiloza bronhopulmonar? alergic?, rx aspergilomul pulmonar ?i aspergiloza invaziv?. ...

Aprobat pentru prevenirea negilor genitali ?i cancerului cervical la femei, cialis vaccinul HPV este eficient ?i în prevenirea leziunilor ano-genitale la b?rba?ii tineri, pharmacy conform unui ...

Hidatioza sau chistul hidatic unilocular reprezint? o infec?ie parazitar? sever?, unhealthy view uneori fatal? care afecteaz? deopotriv? animalele ierbivore ?i omul. Add new comment ...

Trichineloza (Trichinoza) este o infectie parazitar?, drugstore cauzat? de un nematod din genul Trichinella a c?rui larv? se localizeaz? în musculatura unor mamifere s?lbatice sau domestice. Prima ...