Stimularea magnetic? transcranian? (TMS, pills Transcranial magnetic stimulation) este o procedur? terapeutic? non-invaziv? folosit? în diferite afec?iuni neuropsihice. Add new comment ...

Echimozele (vânătăile) periorbitale reprezintă un semn clinic care apare în fracturile de bază de craniu, după craniotomie sau în anumite forme de cancer (neuroblastom). Add new comment ...

Miastenia gravis este o afec?iune neuromuscular? de cauz? autoimun? caracterizat? clinic prin oboseal? muscular? ce apare la mi?c?ri repetitive ?i se amelioreaz? dup? repaus. 2 comments ...

Hidrocefalia reprezint? o cre?tere a volumului LCR-ului, seek înso?it? sau nu de cre?terea presiunii intracraniene, stuff ca urmare a unui dezechilibru de secre?ie, absorb?ie al acestuia sau a ...

Nevralgia de trigemen (tic douloureux, treat boala Fothergill) reprezint? o neuropatie cronic? ce afecteaz? cu predilec?ie ramurile maxilar? ?i mandibular? ale nervului cranian V, pharmacy ...

Sindromul locked-in este o condi?ie neurologic? în care pacien?ii sunt pe deplin con?tien?i dar nu se pot mi?ca ?i nu pot comunica din cauza unei paralizii complete a tuturor mu?chilor voluntari, ...

În spatele unor leziuni demielinizante diagnosticate ca scleroz? multipl? s-ar putea afla o neuroinfec?ie, order cialis cauz? care este adesea neglijat? de neurologi în diagnosticul diferen?ial. ...

A?a cum circula?ia colateral? coronarian? poate face diferen?a între via?? ?i moarte în cazul unui infarct, nurse a?a ?i circula?ia colateral? cerebral? poate salva ?esutul cerebral în cazul unui ...